Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Бургаски регион популяризира европейските културни дестинации чрез конкурс

Културни дестинацииБургаски регион има възможност да презентира и популяризира пред цяла Европа своите културни и природни забележителности. Това може да стане след участие в новооткрития конкурс за наградата CHARTS, която е предназначена за Европейски туристически дестинации и се присъжда за постигнати резултати в сферата на културния туризъм. Това разказа зам.-кметът Атанаска Николова по време на пресконференция по проекта.
„Община Бургас също ще кандидатства с културна дестинация, като част от Сдружението на общините от югоизточен регион, в който влизат още Ямбол, Сливен и Стара Загора. Имаме богато културно наследство, в което в последните години положихме немалко усилия да реставрираме, социализираме и адаптираме за посещения. В такива туристически атракции ще се превърнат античния град Акве Калиде, остров Света Анастасия, Моста и др., но не трябва да забравяме и изключителните природни забележителности като морето и 3-те езера около града със защитени зони и богат животински свят“, добави още зам.-кметът Атанаска Николова.
Наградата е част от дейностите по проект CHARTS, реф. №1328R4 изпълняващ се от Сдружение на общините от югоизточен регион. Проектът се осъществява с подкрепата на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.
В конкурса могат да кандидатстват всички туристически дестинации от Европейския съюз, Норвегия и Швейцария. Целта е да се повиши популярността на европейските културни дестинации.  Те могат да кандидатстват с техните постижения и дейности, които вече са дали значителни резултати в 12 добри практики на тема културен туризъм – изменения на климата, достъпност до забележителностите, ефективни партньорства, приемащи общности и устойчив туризъм, критерии за качество, информация за посетители, маркетинг на дестинациите, културни маршрути, железопътно наследство, местни продукти и гастрономия, традиционни занаяти и търговия, и колоездене за туристи/посетители.
Всеки участник трябва да покрие най-малко 3 от 12-те посочени категории. Кандидатурите ще се приемат по имейл до 31 март 2014.  Журито се състои от избрани представители от организациите-партньори по проекта, членове на консултативния съвет. Оценителната комисия ще разглежда кандидатурите като отчита следните пет критерия в предложенията – техническо съдържание на дейностите; доказателство за успех; устойчивост на дейностите; добавена стойност към регионалните политики за устойчивост в туризма и принос към целите на Европа 2020.
Победителите ще получат наградата по време на финалната конференция по проект CHARTS през 2014 г. в Брюксел.
Повече подробности за проекта CHARTS, наградата и формулярът за участие може да намерите на сайта www.charts-interreg4c.eu.

Теми: Бургас, Култура