Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

КЗП: Трябва да положим усилия да запазим добрите резултати от лятото и през предстоящия зимен сезон

Черноморие

Два са основните изводи, които могат да бъдат направени при отчитането на този летен сезон. Увеличаването на туристите и произтеклите от това позитиви не е плод само на благоприятното стечение на обстоятелствата от външни фактори. Напротив, намаляването на нарушенията показва, че е и резултат от активната и правилна координация между институциите. Другият извод е, че системните и целенасочени усилия трябва да продължат в посока запазване и развиване на постигнатото. Това заяви Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) на състоялото се днес в Пловдив заседание на Националния съвет по туризъм.

Маргаритов съобщи, че при извършените близо 5000 инспекции на територията на Черноморието през лятото са констатирани нарушения в от 6-8% от случаите. Това е с 3-4% по-малко в сравнение с миналогодишния летен период, независимо от обстоятелството, че проверките са все по-задълбочени и по отношение качеството на туристическия продукт предвид влязлата в сила нова наредба за категоризацията на туристическите обекти.

Инспекциите са осъществени в места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, в офиси на туроператори, търговската мрежа, както и във фитнес-центрове. Съставени са към 300 акта за различни нарушения.

В заведенията за хранене и развлечения най-често са липсвали лист или карт- менюта с цени и грамажи на предлагания асортимент или цените са били в чуждестранна валута. Предоставянето на услуги с по-ниско качество от необходимото за притежаваната категория, липсата на табели с категорийната символика на обекта и несъответствието на регистъра на настанените туристи с утвърдения от министъра на туризма образец пък са сред най-често срещаните нарушения в местата за настаняване.

Председателят на КЗП подчерта, че рязко е намаляло едно от най-тежките нарушения в сферата на туризма – предоставянето на туристическа услуга в некатегоризиран туристически обект. През този летен сезон са издадени 13 заповеди за „временно затваряне” на обекти без категоризация.

През летния сезон комисията е забранила близо 10 нелоялни практики, свързани с невярна информация за вида или категорията на туристически обекти, както и с нереални промоции и разлика в цените при обявяването и таксуването на касата в търговската мрежа. Успоредно с това Маргаритов подчерта, че са все по-чести случаите на добри практики при възникнало неудобство търговци да предлагат компенсация извън предвиденото в закона.

Взети са 30 проби от алкохолни напитки от различни търговски марки. Лабораторните анализи установиха отклонения в четири случая, в които се касае или за разреден алкохол в заведения, или за многократно завишени стойности по показателите „обща киселинност” и „алдехиди”.

Председателят на КЗП посочи, че туристите са посещавали временните приемни по морето по-често за консултации. Случаите, в които са потърсили съдействие на представителите на контролния орган, са били във връзка с по-ниско качество на получената туристическа услуга спрямо очакваното от тях или с разминавания в информацията в търговски обекти, което ги е ощетило. Има и няколко сигнала за предоставяни на плажа услуги, което показва, че тези приемни са удобен начин гражданите да сигнализират бързо за нарушенията и контролният орган да реагира оперативно.

Маргаритов обяви и приоритетите в контролната дейност на комисията през зимния сезон. Проверките ще бъдат най-интензивни на местата с повече туристи – в Боровец, Пампорово, Банско, но ще обхванат и по-малките населени места, където се предлагат такива услуги. Инспекторите ще следят за наличие на категоризация на туристическите обекти и за съответствието на предоставяните услуги с притежаваната категория. Акцент при проверките ще бъде и наличието на коректна информацията за цените и условията при предоставянето на услугите.

Ски писти и ски зони ще бъдат проверявани за задължителните информационни табели с данни за степента на сложност, задължителните правила за безопасно поведение на скиорите и пр. Проверки ще има и в СПА-центровете.

Теми: България, Туризъм