Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Поправките в конституцията минаха със 184 гласа

ПарламентПетата поправка на конституцията е факт. 184 депутати гласуваха „за“ промените и законопроектът мина още на първо четене, с четирима над прага и над очакваното. 37 гласуваха против, а 8 се въздържаха.

Голямата изненада се оказа „Атака“. Всички 9 депутати от групата дадоха гласа си за промените. 83 от ГЕРБ бяха „за“, 36 от ДПС, 23 народни представители от Реформаторския блок, 17 от ПФ, 9 от БДЦ. Както председателят на парламентарната група на АБВ проф. Борислав Борисов обяви, един от тяхната група гласува „за“, а останалите 8 се „въздържаха“. Четирима от независимите народни представители бяха „за“, а двама бяха „против“. 32 депутати от БСП бяха против.

Конституционните промени предвиждат промяна в структурата и организацията на Висшия съдебен съвет предвижда разделяне на състава на Висшия съдебен съвет на съдийска и прокурорска колегии; съдийската колегия се състои от 13 членове и включва председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, 6 членове, избрани от общото събрание на съдиите, и 5 членове, избрани от Народното събрание; прокурорската колегия има 12 членове и включва главния прокурор, 4 членове, избрани от общото събрание на прокурорите, един член, избран от общото събрание на следователите, и 6 членове, избрани от Народното събрание.
Със закон ще се определя реда за номиниране и процедурата по избор на членовете на колегиите. Колегиите самостоятелно ще осъществяват кадровите и организационните функции, а общите за цялата съдебна власт решенията ще се вземат от Висшия съдебен съвет в пленарен състав.

За повишаване на ефективността на Инспектората към Висшия съдебен съвет ще стане чрез създаване на механизми за превенция на конфликта на интереси и неправомерно външно влияние в органите на съдебната власт. Това ще стане с разширяване на правомощията на Инспектората да прави проверки за конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, да проверява пълнотата и верността на имуществените декларации, да прави проверки за установяване на прояви, уронващи престижа на съдебната власт, както и такива, свързани с нарушаване независимостта на съдиите, прокурорите и следователите.

Другата промяна, която се въвежда, е Висшият адвокатски съвет да бъде включен в кръга на органите, които могат да сезират Конституционния съд, когато със закон се нарушават права и свободи на гражданите.

Теми: България, Политика