Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Ивелина Василева участва в Конференцията на Комисиите по европейските въпроси във Виена

Ивелина Василева 2Народният представител от ГЕРБ Ивелина Василева бе част от делегация на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, която посети Виена. Там се проведе Конференция на Комисиите по европейските въпроси на националните парламенти на страните-членки на EС. С това събитие завърши парламентарното измерение на Австрийското председателство на Съвета Европейския съюз.
В програмата на домакините бяха заложени основни теми от дневния ред на Европейския съюз – приоритетите на Австрийското председателство, Брекзит, политиката за климата и Енергийния съюз, прозрачен Европейски съюз по-близък до гражданите в светлината на предстоящите избори за Европейски парламент.
В дебата по въпросите на климата и енергетиката се включи заместник-председателят на КЕВКЕФ Ивелина Василева. Тя отбеляза, че преходът към нисковъглеродна икономика в Европа следва да е съобразен със спецификите на всяка държава, както и с конкурентоспособността на икономиката и социалната поносимост на гражданите.
„Държавите, за които преходът към нисковъглеродна икономика е най-тежък, трябва да бъдат подкрепени и с финансов ресурс. България изпълнява поставените цели и е готова Националната стратегия за адаптация към изменението на климата с план за действие и се очаква да бъде приета от българското правителство до края на годината“, коментира Василева. В своето изказване бургаският депутат от ГЕРБ, която е и зам.-председател на парламентарната комисия по европейски въпроси увери, че България работи и по националната енергийна стратегия до 2050 г.
Ивелина ВасилеваВ края на заседанието беше приет Приносът от 60-тия Пленарен КОСАК, който се изпраща до националните парламенти, Европейския парламент, Съвета и Комисията. Следващата среща на КОСАК ще се проведе през януари в Румъния, която ще води ротационното председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2019-та година.

Теми: България, Политика