Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Д.Бойчев: Вече няма да сме задължени да изкупуваме всичкия ни предложен ток от алтернативни източници

Димитър Бойчев„Приетият на второ четене от Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм законопроект за енергията от възобновяеми източници предпазва България от задължение да изкупува всичкия предложен й ток от алтернативни източници и й позволява да се ограничи до дял от 16 на сто”, коментира народният представител от ПП ГЕРБ-Бургас Димитър Бойчев след гласуването.

„Тези 16 процента страната вече е поела като ангажимент да започне да потребява до 2020 година. В противен случай в бъдеще токът за крайния потребител щеше да поскъпне поне 10 пъти, тъй като, както обществото вече добре знае, произведената енергия от фотоволтици и от други подобни източници е с много по-висока себестойност от традиционната. В същото време заявките за изкупуване на алтернативен ток към България надминават в пъти нужните ни 16 на сто, които и на този етап страната почти е достигнала като консумация. Дори и в момента тези искания са за над 5 000 мегавата, като тази цифра говори достатъчно на специалистите. Със законопроекта, който предлагаме за разглеждане в пленарна зала, правителството на ГЕРБ ограничава претенциите и ги свежда до разумните и нужните за икономиката ни мащаби. Наясно сме, че приетите текстове ще предизвикат коментари. Предишното правителство съвсем тенденциозно бе определило такива цени за изкупуване на енергията от възобновяеми източници и спекуланти от цял свят бяха дошли у нас да строят соларни и ветрогенераторни паркове. Тези цени обаче трябваше да ги платят българските гражданини”, категоричен е Бойчев.

Законопроектът е изработен в съответствие с директивата на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г., която насърчава използването на енергия от възобновяеми източници. Както вече стана дума, приетата за България цел е 16 на сто дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия, като в нея е включена и задължителната цел от 10 на сто дял на енергията от възобновяеми източници в потреблението на енергия в транспорта. В изпълнение на Директива 2009/28/ЕО всяка държава-член разработва и приема Национален план за действие за енергията, произведена от възобновяеми източници, включващ целите за производството на електрическа енергия, топлинна енергия, енергия за охлаждане и енергия от възобновяеми

източници в транспорта до 2020 г. В законопроекта са уредени също

специалните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране в областта на енергията от възобновяеми източници. Предвидено е и създаване на Агенция по устойчиво енергийно развитие, която да замени Агенцията за енергийна ефективност и да се нагърби с изпълнението на дейностите и мерките по Националния план.

Теми: Бюлетин, Политика