Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Димитър Бойчев, ГЕРБ: Инвеститорите няма да плащат повторно за промяната на статута на земеделските земи

Димитър Бойчев

Приетите промени и нови параграфи в Закона за посевния и посадъчния материал регламентират процедурите по смяна на статута на земеделските земи и слагат край на притеснението за започване на инвестиционното намерение в тях, коментира народният представител от ГЕРБ Бургас Димитър Бойчев.
Парламентът гласува окончателно законопроект, според който изтеклата промяна на предназначението ще може да се подновява само със заявление и без да се заплащат повторно държавни такси.
Още през май 2017 г. бургаският депутат от ГЕРБ бе един от вносителите на поправка в Закона за опазване на земеделските земи, с която трябваше да се удължи срокът за започване на инвестиционното намерение от 6 на 9 години. След изтичането му, ако строителството на обекта не бе започнало, решението за промяна на предназначението на земеделската земя губеше правното си действие и цялата скъпа процедура по нея трябваше да започне отново. Законопроектът тогава не мина в пленарната зала и срокът за променения статут за тези земи изтече окончателно.
Според Димитър Бойчев мотивите за исканата промяна тогава, както и сега с новите разпоредби, са свързани най-вече с отпадането на финансовата тежест върху стотиците дребни собственици на имоти, които вече веднъж са преминали процедурата, заплащайки немалки държавни такси.
В приетия на 24 януари Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал са добавени два нови параграфа – 30 и 31. Според тях заинтересованото лице може да поиска потвърждаване на решението за промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди с мотивирано заявление до комисията по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи. Тя ще има един месец, в който може да се произнесе за потвърждаване на промяната или откаже такава.
Важно е да се уточни, че инвеститорът няма да плаща нови такси за промяната на статута, а само ако има увеличение заради допълнителни екологични норми, коментира още Димитър Бойчев. Поправката е дългоочаквана и засяга не само собственици по Черноморието, но и много семейства във вътрешността на страната, които са закупили терени за фамилна къща, но се бавят със строителството поради липса на средства.

Теми: Бизнес, Водеща, Политика