Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Виолета Илиева с приемен ден в Бургас

Виолета ИлиеваВиолета Илиева ще бъде първият общински съветник от ГЕРБ за новата 2019  г., който ще проведе приемен ден. Традиционната приемна ще бъде на 10 януари, четвъртък, от 17.30  часа до 18.30 часа, в централата на партията в Бургас на улица „Конт
Андрованти“ 5. Виолета Илиева е председател на Постоянната комисия по образование и  вероизповедания, както и е член на Комисията по обществен ред, сигурност  и безопасност на движението и Комисия за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти. Записвания се правят на място в офиса на ПП ГЕРБ или на телефон 056/
81-90-40.

Теми: Бургас, Политика