Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

В Морската градина и “Славейков” ще режат потенциално опасни клони

ДърветаОбщина Бургас уведомява своите жители и гости, че тази седмица стартира резитба на клони и суховършия в Морската градина и зелените площи на к-с „Славейков“. Целта е да се отстранят недостатъчно жизнените части от дърветата, които при лоши атмосферни условия могат да паднат върху човек или автомобил.

В Приморски парк ще бъдат извършени санитарни резитби на дървета с прорасли над алеите, силно наклонени и сухи клони. Манипулациите се извършват от специализирана и лицензирана фирма, отговаряща за поддържането на ЦАО „Зора“. След приключване нa дейностите органичните отпадъци (клони, вършина, листа) ще бъдат оставени на място така, че да не затрудняват преминаването. Те ще бъдат отстранени във възможно най-кратки срокове (до 48 часа след резитбите). При извършването на планираните дейностите ще се спазят всички изисквания за безопасност.

На територията на к-с „Славейков“ и ПЗ „Север“, във връзка с искане с вх. №70-00-4911/12.07.2016 г. от ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД, ДИРЕКЦИЯ ПРЕНОС НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ – МЕР „БУРГАС“, ще се извършват резитби на короните на дърветата, които попадат в обхвата на просеките за преминаване на въздушни електропроводни линии, съгласно установените в Нормативните документи сервитути (чл. 765 от Наредба 9 за техническата експлоатация на ел. централи и мрежи и чл. 14 (2), чл. 15 (4), чл. 17 (1), чл. 18 (3) от Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти).

Община Бургас се извинява предварително за причиненото временно неудобство.

Теми: Бургас, Община