Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

50 деца обратно в училище в бургаския квартал Победа

деца-роми-училище

Над 50 деца бяха върнати обратно в бургаското ОУ „Христо Ботев“ в кв. Победа. Това е крайният ефект от въвеждането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Образователните медиатори, назначени в рамките на Интегрирания проект за социално включване на ромите и другите уязвими групи в Бургас, Средец и Малко Търново, който се финансира в рамките на Програма ЗОВ също се включват в този процес.

Плюсът е, че това са подготвени хора, които знаят как се работи „на терен“, споделя ръководителят на проекта Магдалена Япаджиева:

„Работата на учителя е да въздейства на децата в училище. А на медиатора – да влезе в квартала, да стигне до най-бедната къща, за да обясни колко е важен този процес“, коментира Япаджиева.

Община Бургас работи успешно от 2008 г. с образователните медиатори от Фондация „Областен ромски съюз“, един от партньорите по проекта, успешно от 2008 година насам.

По проекта са назначени трима медиатори – Габриела Панайотова, Десислава Тенева и Нигяр Гънгърлак. Те работят и с ученици, и с родители. Работата не е лесна, защото трябва да се напасне и графикът на възрастните. Медиаторите работят в две основни направления – клубовете „Активен родител“ и „Отговорен родител“.

Много от родителите са оставили изборът дали детето да ходи на училище именно на своите деца, споделя Габриела Панайотова.

„Опитваме се да им обясним, че тези задължения са техни, а не избори на децата. Даваме им различни казуси, вкарваме ги в роли, за да им е интересно“, пояснява Габриела и уточнява, че вече имат устойчиви групи, които посещават редовно групите. Медиаторите разказват и какво представлява Механизма, защо е важно детето да се върне в училище, разясняват и до какво водят отсъствията и защо е важно да се информират учителите за отсъствие от учебния процес.

Теми: Бургас, Образование