Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Удвояват финансирането за програмата „Еразъм“ в бюджета на ЕС след 2020 г.

еврофондове За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Европейската комисия предлага да се удвои финансирането за програмата „Еразъм“ до 30 милиарда евро, като 25,9 милиарда евро ще отидат за образование и обучение, 3,1 милиарда евро за младите хора и 550 милиона евро за спорта.

Програмата „Еразъм“ вече дава възможност на милиони млади европейци да учат или да се обучават в чужбина, като същевременно разширява техния опит и повишава информираността им за Европа и по този начин им предоставя по-големи бъдещи възможности на трудовия пазар С удвоено финансиране тази програма ще бъде още по-ефективна в подпомагането на ключовите политически цели, като изграждането на европейско пространство за образование до 2025 г., овластяването на младите хора и насърчаването на европейска идентичност чрез политики за младежта, образованието и културата.

Целта на предложението на Комисията е:

· Да се увеличи броят на бенефициерите;

· Програмата ще обхване хора от всички социални слоеве;

· Изграждане на по-силни връзки с останалата част на света;

· Акцент върху насърчаването на ориентирани към бъдещето области на обучение;

· Укрепване на европейската идентичност чрез пътувания.

Теми: Образование, Политика, Фондове