Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Откриха нов филиал на ДГ „Ханс Кристиян Андерсен“ в Лазур

Новият филиал на ДГ „Ханс Кристиян Андерсен“ в к-с „Лазур“ бе открит с детско тържество и много официални гости. Сред тях бяха кметът Димитър Николов, заместникът му Йорданка Ананиева, общински съветници, директори и педагози от други детски градини в Бургас, родители.
andersen-detska-gradina-lazur

На мястото на стария павилион с амортизирана конструкция и потенциално опасен, строен през 1977 г., днес е изградена модерна и функционална сграда. От понеделник в нея влизат три групи деца, на възраст 3, 4 и 5 години, а наесен ще бъде сформирана още една група за тригодишни, за да станат възпитаниците на филиала близо 100.

С проекта е изпълнено остъкляване на вътрешния двор и обособяването му като зала за тържества, културни прояви и групови занимания. Цялостно е преустроено външното дворно пространство. Там има четири игрови площадки с ударопоглъщаща настилка, оборудвани с детски съоръжения и пясъчник, футболно игрище. Във филиала вече има удобен физкултурен салон, изцяло нов лекарски кабинет. Изградена е достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение.

„Желая щастливо детство на вашите възпитаници! Тази година предстои откриването на още една детска градина в „Меден рудник“, а за следващата сме предвидили още две. Благодаря на общинските съветници, че подкрепиха единодушно проекта за този филиал. Разчитам на тяхната подкрепа и за изграждането на предвидените нови детски градини догодина“, каза кметът Димитър Николов.

С реализацията на този проект Община Бургас отговаря на голямото търсене на свободни места в централна градска част. По време на строителните дейности малчуганите, които се обучаваха в стария павилион, за удобство на родителите бяха преместени на близки места и в прекрасни условия – в основната сграда на ДГ „Ханс Кристиян Андерсен“ и във филиала на ДГ „Вълшебство“.

Обновителните дейности са осъществени със средства, осигурени от Община Бургас по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, в рамките на проекта „Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас – І етап“ ДБФП №: BG16RFOP001-1.004-0001-C01.

Теми: Водеща, Образование