Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Допълнителни над 2,2 млн. лв. за общините по две национални образователни програми

училище "Добри Чинтулов"

Допълнителни над 2,2 млн. лв. за финансиране на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“ и „Без свободен час“ ще бъдат дадени на общините. Това реши Министерски съвет на днешното си заседание.
Средствата за проекти за оптимизиране на училищната мрежа са 2 074 826 лв. С тях се финансират мерки за преструктуриране на училища и/или създаване на средищни училища на територията на съответната община, както и за преобразуване на професионални училища.
По втората програма на общините се предоставят 205 872 лв., с които ще бъдат заплатени възнагражденията на учители, които са замествали свои отсъстващи колеги в училища или детски градини.
Допълнително се предоставят 118 173 лв. и за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем по месторабота на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2017 г.

Теми: България, Образование