Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Нов проект помага на младите в областта да си намерят работа

Вадим РошмановСдружение „Младежки глас” в Бургас спечели за втори път проект, който ще финансира  младежките дейности в областта. Ръководител на проекта е Вадим Рoшманов. За читателите на GlobusNews той разказа подробности за проекта:

– Г-н Рoшманов  различава ли се по нещо новият спечелен проект от предишния?

През 2010-та година Сдружение “Младежки Глас” успешно отчете проекта “МИКЦ – Бургас – Гласът на Младите”, който беше за краткия срок от 5 месеца. На този проект също аз бях ръководител. В момента под шапката на Министерството на образованието,младежта и науката е стартирала Национална програма за младежта (2011-2015). Тази програма предвижда отново финансиране за продължаване развитието на вече създадената мрежа от Младежки информационно- консултантски дейности (МИКЦ). Този път срокът за финансиране е за 2 години и Сдружение “Младежки Глас”, благодарение на добрe свършена работа, пак спечели проекта. Естествено изискване на източника за финансиране на проекта е да има иновации. Първата от тях е в сферата на информационната кампания, която този път  ще протече по познатия метод FACE TO FACE (лице в лице). Екипът на “МИКЦ – Бургас – Гласът на Младите” ще посети 10 училища и двата университета в нашия град, където на място ще запознае младите хора с услугите и дейностите, които предлага проекта.

Проектът отново e с рамково заложени дейности: информационни услуги, обучения, консултантски услуги и свободна зона. Екипът има за цел да изгради Кариерен център, като тясно си сътрудничи с Дирекция       “ Бюро по труда”. В този център младите хора ще бъдат учени и насочвани от А до Я. Това ще рече от момента, как да си напишат и оформят структурно CV по европейски формат, през това да си направят добро мотивационно писмо. Също така как да се държат пред работодател, като спазват приетите етикети и свършим с това да насочваме младите хора към свободни работни места, плюс стажантски програми и конкурси, които предлага България и Европейският Съюз.

– Каква е основната цел на проекта?

Основната цел е да се изгради информационна система, при която всички институции и организации, които предлагат услуги за младите хора, да намерят място в нея. Насърчаване на младите хора да развиват предприемачество и подпомагане на появата на млади предприемачи, повишаване на квалификация и умения чрез дейностите, които ще развива “МИКЦ – Бургас – Гласът на Младите” /консултации и обучения със специалисти, като се използват интерактивни методи и техники /. Тази  система от синтезирана и подбрана, съобразно целевите групи, информация ще стигне минимум до 15 000 младежи. Всички те трябва да бъдат удовлетворени от  услугите и дейностите и това ще разбираме чрез обратна връзка във формата на анкетни проучвания. Фактически от тях ще разбираме дали проектът се движи в правилната насока и дали си изпълнява по план основната цел. Чрез тях ще правим програмата и за следващото полугодие.

– С какво тази програма ще бъде полезна на младите хора, с какво ще им помогне тя?

Екипът на проекта очаква определени резултати и вярваме, че с общи усилия и много труд ще ги постигнем. Очакваме да реализираме минимум осем инициативи за свободното време на младите хора и за изява на творческия им потенциал, като пряко засегнати ще са около 50 младежа. Очакваме и да изградим устойчиви партньорства на ниво местни общности. Не на последно място трябва да отбележим, че близо 250 млади хора ще получат полезни консултации, а стотина от младите хора бе бъдат насочени в правилната посока за тяхното кариерно развитие. В най-скоро време ще бъдат издадени наръчник с методи и игри за обучения и подобряване на компетенциите на обучителите.

– Този проект само за младежите от Бургас ли е, или могат да се включват и млади хора от други градове?

Тъй като проектът е заложен за реализиране на областно ниво, важно е да се отбележи, че той няма да е само за Бургас. След опита и анализа, който екипът направи стана ясно, че е нужно този път да се включат и младите в по-малките населени места на областта. Участие ще вземат младежи от Българово, Карнобат, Малко Търново и др. Там също ще бъдат проведени обучения и консултации съобразени с териториалните особености на посочените в проекта таргет групи.

– Има ли възрастово ограничение за тези, които искат да се включат в проекта?

Всички младежи ще бъдат разделени в три възрастови групи: ученици от горните класове /11-12 клас/, студенти /18-24 г./ и млади безработни хора над 24 г. Ако трябва да обобщим този проект е главно предназначен за младежите от 16 до 30-годишна възраст.

– Как и къде един млад човек може да заяви желанието си за участие в проекта?

В момента е в процес на създаване е специален сайт за проекта “МИКЦ- Бургас- Гласът на Младите”. До февруари месец, той ще бъде актуален и младите хора на Област Бургас ще могат да следят актуална информация свързана с дейностите и целите, които си е поставил екипът на проекта да изпълни. Вече имаме и специална facebook-страница, която също ще предоставя необходимата информация. Там ще бъдат публикувани всички събития за предстоящите обучения, консултации и дейностите на Кариерния център, както и информацията подбрана за сайта. Записване младежите могат да правят, както на имейла на МИКЦ – mikc@mg2007.eu , така и по тъелефона (0884/ 041 210). Естествено младите хора са добре дошли и в нашия офис, който се намира на ул. „Фердинандова“ 2 А, ет.2, офис №6. До седмица ще разпространим програмата за обученията и консултациите.

Всичко това е много хубаво, но от къде идват средствата за реализирането на този проект?

Финансирането е благодарение на Национална програма за младежта (2011-2015) , която се администрира от Национален Център за Европейски Младежки Програми и Инициативи ( НЦЕМПИ) към Министерството на образованието, младежта и науката.

– В Бургас има много млади таланти, които са се доказали в различни сфери, ще се опитате ли да ги привлечете и с какво биха били полезни те за развитието на младежката политика в града?

В Бургас се раждат много таланти в различни сфери. Специалистите по различните направления в проекта издадоха тайната, че лектор на една от лекциите ще бъде победителят от X-Factor Рафи.

– Какво очаквате да се промени примерно след пет години?

Посочените по-горе, от мен,  резултати, които екипът на проекта очаква да бъдат изпълнени  са за периода от 2 години. Убеден съм, че след 5 години Сдружение “Младежки Глас” ще управлява проекти, в пъти повече! Това значи , че в пъти повече ще бъдат поставените цели и  в пъти повече ще бъдат постигнатите положителни резултати, насочени изцяло към младите хора. И още нещо, лично си пожелавам, сдружение “Младежки Глас” от 3000 души членска маса, колкото е в момента, да се увеличи по минимум 10 пъти в следващите 5 години, но това естествено зависи от качеството на  работата ни.

Теми: Водеща, Интервю