Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Инсталация за предварително третиране на отпадъци заработи в Несебър

НесебърДнес в община Несебър официално бе открита новоизградената инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци. На церемонията присъстваха народните представители Димитър Бойчев и Ивелина Василева, която е и председател на парламентарната екокомисия,Николай Кънчев, заместник-министър на околната среда и водите и Вълчо Чолаков, областен управител на област Бургас, както и Николай Димитров, кмет на община Несебър, Янчо Илиев, зам.- кмет на община Поморие, Видьо Видев – изпълнителен директор на Екобулсорт ЕАД.  Инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци се намира на територията на Претоварна станция за отпадъци (ПСО) – Несебър в землището на с. Равда, местност „Мерата“.

„Радвам се, че присъствам на откриването на още една инвестиция, свързана с опазването на околната среда в региона. Поздравявам ръководството на община Несебър, на МОСВ за оказаната подкрепа, както и частният бранш, който се включва за реализирането на това успешно партньорство. То води до много ползи за нашия регион-преди всичко това е инвестиция в опазването на природата, тема, към която сме особено чувствителни в бургаския регион. Това е инвестиция в подобряване управлението на отпадъците и прилагане на принципа за оползотворяване на полезните и ползваемите компоненти и ресурси. Такава е и целта, която се провежда в политиката на управление на отпадъците и аз съм горда, че целият регион Бургас чрез системата, която беше изградена и в частност община Несебър с непрекъснатото надграждане работи за това да се намалява количеството, което се изхвърля директно на депо, да се извлича всичко полезно на най-ранна фаза. Това води до намаляване на разходите за общинската хазна, до много ползи и за хората – включително и до откриване на нови работни места. Към настоящия момент има 25 активни работни места, а през активния летен се очаква да бъдат 120. Нека продължаваме напред заедно, бургаски регион се утвърди като водещ в страната, като пример за едно разумно управление и грижа за околната среда“. Това сподели по време на откриването Ивелина Василева. Несебър

Съоръжението е разположено в две халета с обща площ 2 160 кв. м. То е проектирано и изградено по такъв начин, че да не се допуска замърсяване на околните пространства с битови отпадъци. Към момента на инсталацията се обработват битовите отпадъци на община Несебър /около 40 000 тона годишно/. Капацитетът й обаче може да достигне до 120 000 тона/годишно при непрекъснат 3-сменен режим на работа. Проектният капацитет на машините е 25 т/ч.
Направените инвестиции за изграждане на съоръжението и съпътстваща инфраструктура са в размер на 5 млн. лв.Несебър
За експлоатацията на инсталацията в зависимост от сезона е необходим екип от 120 човека при летен режим на работа и 40 човека – при зимен. Технологичното оборудване включва транспортьори за придвижване на отпадъците, машини за разделянето им на фракции (вибрационно и барабанно сито), магнитни сепаратори (за отделяне на метали), автоматични балиращи машини. Внедрените технологични решения оптимално съчетават предимствата на ръчното и машинно сортиране на отпадъци.
Подредбата на оборудването и организацията на работа на инсталацията позволяват гъвкавост при избора на видовете оползотворими материали, които ще се отделят при работа. Освен смесени битови отпадъци на инсталацията може да се сортират и разделно събрани отпадъци.
Също така в зависимост от качеството на входящия поток материали има възможност да се избират различни режими на работа, чрез което се постига максимална ефективност при сортирането на отпадъци.
На инсталацията е планирано да се отделят всички видове рециклируеми материали – безцветни и цветни фолия (LDPE), смесена хартия, велпапе, РЕТ бутилки, разделени по цветове, HDPE, РР, стъкло, цветни и черни метали, като и фракции материали подходящи за оползотворяване чрез различни технологии.
Възложител на проекта е община Несебър, а изграждането на обекта е финансирано и осъществено от ДЗЗД Екосорт Несебър, където дружеството Екобулсорт ЕАД е основен съдружник, като и собственик на технологичното оборудване на съоръжението. Проектът е реализиран във връзка с избора на ДЗЗД Екосорт Несебър за изпълнител след проведена процедура за възлагане на поръчка “Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на община Несебър”.

Теми: Водеща, Екология