Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

РИОСВ-Бургас вече с фронт офис на първия етаж

риосв-бургас-офис

От 2 април 2018 г., административното обслужване на физически и юридически лица в РИОСВ – Бургас, се осъществява чрез изградения Фронт офис на 1 етаж, с вход откъм паркинга на инспекцията.

Административното обслужване включва подаване и получаване на документи от гражданите, тяхната проверка и завеждането им, заплащане на таксата за желаната услуга (ако има такава), предвижване на документите до съответните Бек офиси.
Тук можете да получите информация за реда и начина на извършване на услугите, необходимите документи и такси за съответната услуга. При извършване на административни услуги, се спазват сроковете предвидени в Административнопроцесуалния кодекс, Наредба за административното обслужване в съответните нормативни актове, въз основа на които се предоставят.

Теми: Горещо, Екология