Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Министър Василева: Очаквам дълбоководното заустване в Равда да е завършено до началото на туристическия сезон

Пречиствателна станцияДнес министърът на околната среда и водите Ивелина Василева инспектира работата по строителните дейности на проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда”. Проектът е на стойност 95,8 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“.

Mинистър Василева посети площадката на Пречиствателна станция за отпадъчни води – Равда, където се реализира разширение и модернизация на станцията, която да събира и пречиства отпадъчните води на град Несебър, КК ,,Слънчев бряг”, КК Св. Влас, Кошарица и Равда, както и селищата Каблешково, Ахелой и Тънково. По-късно министърът се запозна и с работата по дейностите за дълбоководно заустване в Черно море на пречистените отпадъчни води на 2.5 км, което е в близост до Пречиствателната станция. В рамките на проекта се реализира и реконструкция и изграждане на 22 км нови довеждащи колектори и три броя нови канални помпени станции. ”Получих уверение от изпълнителите, че дълбоководното заустване край Равда ще приключи до месец май. Новият сезон трябва да започне с по-чисти води за туристите. Ще следя работа по проекта”, каза министър Василева.Равда

Реализацията на проекта цели подобряване на качеството на отпадъчните води и състоянието на канализационната мрежа в района. Ще се намали неблагоприятното въздействие върху околната среда. Пречистените води ще се заустват дълбоководно в Черно море в съответствие с европейските стандарти. Също така ще се увеличи обхватът на пречистването на отпадъчните води в региона и ще бъдат създадени нови работни места. Очаква се проектът да обслужва население от 29 684 души.

В рамките на посещението си в региона министър Ивелина Василева инспектира и работата по Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в Несебър. Тя е част от проект „Регионална система за управление на отпадъците Бургас”, който е на стойност 43.2 млн. лв. Изграждането на претоварната станция включва съоръжение за компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо, съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, както и площадкова инфраструктура и оборудване.

Теми: Водеща, Екология, Несебър