Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Община Бургас ще получи финансиране по международен проект за „син растеж“

вода Нови 25 проекта ще получат финансиране по програмата за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ. Те бяха одобрени по време на заседание на Комитета за наблюдение на програмата, което се провежда в София под председателството на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. България e домакин на форума в качеството си на председател на Съвета на ЕС и след гласувано доверие по време на заседанието на комитета, проведено в края на миналата година в Муанс-Сартукс, Франция. Сред одобрените задания са два български проекта, на общините Бургас и Троян, като финансовата им стойност ще бъде детайлизирана на следващ етап.

Община Бургас спечели финансиране за проект за участие в партньорство за изграждане на мрежа за постигане на цели, свързани със т.нар. „син растеж“. „Това е политика, която се налага от Европейската комисия в последните години, защото допринася за по-правилното и ресурсно изпълнение на морски политики. Това ще разкрие възможностите и ресурсите на Черно море за развитието на региона, а Община Бургас ще има ценния шанс да получи опит и трансфер на знания от държави, доста по-напред от нас в ползването на ресурсите на водното пространство“, коментира зам.-министър Николова.

Община Троян ще участва в партньорство, свързано с екологосъобразните начини на живот. Проектът цели да се насърчи екологосъобразното хранене, включително и чрез нормативна регулация за приемане на определени мерки в това отношение.

Програмата е с общ бюджет от 96 млн. евро, като до момента са реализирани три процедури за одобряване на проекти и тяхното финансиране. В рамките на първата покана за набиране на проектни предложения бяха одобрени общо 20 проекта, като в 4 от тях има български партньори – Бургас с 2 проекта, а с по един са общините Смолян и Варна. По втората покана за набиране на проектни предложения от българска страна са одобрени два проекта на Столична община. До края на настоящия програмен период най-вероятно ще се обяви още една покана за набиране на проектни предложения.

Теми: Бургас, Екология