Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Община Бургас е първата със станция за контрол на въздуха, закупена със собствени средства

Димитър Николов„Към момента Община Бургас е първата в страната, закупила със собствени средства станция за контрол на въздуха. Това не се изисква по закон и е от пожелателен характер. Данните от нея са изложени 24 часа в денонощието на табло в сградата на Община Бургас. Не сме пропуснали нито един шанс при кандидатстване по различни програми и мерки за чистотата и опазването на околната среда, възползваме се от тях“. Това коментира кметът на Бургас Димитър Николов, който също се включи в дебата по темата за чистотата на въздуха в града, в рамките на днешната сесия.

Николов посочи, че той като кмет и цялата администрация са с повишено внимание към този въпрос и като доказателство за това посочи спирането на няколко потенциални инвеститора в Бургас.

„Спирал съм три големи инвеститори – първият за преработка на азбес, отказахме, защото това е един от елементите, които предизвикват онкозаболявания. Второто предприятие бе японско, за производство на бял силикон, също отказахме. Инвеститорът не успя да докаже, че има достатъчно ефективна защита на отпадните води, а те щяха да се вливат в езерото Вая и Черно море. Третата фирма беше за преработка на гориво от отпадъци. Не успяха да ме убедят, че няма да има замърсяване на околната среда, защото отпадъците нямаше да бъдат само наши, а от много други градове и държави”.

Кметът показа и пряка ангажираност по проблема с чистотата на въздуха в Бургас, като коментира част от стъпките, извършени до момента. „Провел съм много срещи в Брюксел, МОСВ, в нашия парламент и съм търсил начин да се увеличат правомощията на общинските съвети и кметовете на населени места да имат контрол за въздуха, който се диша. Успях да убедя и голяма част от кметовете в Националното сдружение на Общините да насочим усилията в търсенето на по-големи правомощия по тази тема. Това се случва сега, когато се обсъждат между първо и второ четене промени в Закона за околната среда и водите. Добре би било Общинския съвет да излезе с декларация и да подкрепи някои важни промени, които се целят в момента. Вашата подкрепа ще бъде представена пред съответните институции“, допълни Николов.

Те са издаваните разрешителни от МОСВ да се одобряват с квалифицирано мнозинство 2/3 от Общинските съвети.; налаганите глоби на промишлените предприятия да остава по места, където да се изразходват по прозрачен начин целево – за мерки по чистия въздух и на последно място -да се разреши на кметовете да налагат санкции на замърсителите.

От 2014 година досега има значително увеличение на броя на издадените постановления за замърсяването на въздуха в община Бургас. 711 акта има до ноември 2018 г.

В рамките на своето изказване кметът подкрепи докладната на група общински съветници за наемане на международна сертифицирана станция за замерването на въздуха в Бургас. Тя трябва да направи изследване на въздуха  и да прави ежемесечен мониторинг. С 42 гласа „за“, 1 „против: и 2 „въздържали се“ съветниците приеха до 1 март 2019-а да се търси такава компания и до същата дата да бъде пусната обществената поръчка. Освен това кмета на Община Бургас Димитър Николов трябва да дава отчети на шест месеца за извършвания мониторинг.

 

 

 

 

Теми: Водеща, Екология