Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Направиха първа копка на проект за доизграждане на канализационната мрежа в Средец

СредецКметът на Средец инж. Иван Жабов направи символична първа копка на обект за доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа в Средец. Официални гости на събитието бяха  народният представител от ГЕРБ-Бургас Ивелина Василева и Спиридон Александров-Представител на Управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ – Дирекция „Кохезионна политика за околна среда“ на МОСВ.  Предназначението на проекта е да допринесе за повишаване дела на населението, включено към канализационната система в страната чрез доизграждане на канализационната мрежа в Средец и прилагането на интегриран подход, насочен към осигуряване на екологосъобразно заустване на всички битови отпадъчни води.

“Този проект е особено значим и защото ще осигури мерки за устойчиво предотвратяване на природни бедствия , ще гарантира необходимото качество на доставяните питейни води. Важно е да се каже, че проектът предвижда съпътстваща реконструкция на най-компрометираните участъци от водопроводната мрежа на града, което ще гарантира качеството на доставяната питейна вода и ще ограничи загубите по водопроводната мрежа. Всичко това е важно за защото ще превърне града в съвременно място за живеене.Радвам се че след година моите съграждани ще ползват тази придобивка“, каза кметът Иван Жабов. Отслужен бе и водосвет от протойерей Недялко Радев.
Проектът има за цел и да осигури мерки за устойчиво предотвратяване на природни бедствия и намаляване на здравния риск, както и да ограничи загубите и да гарантира необходимото качество на доставяните питейни води посредством прилагането на интегриран подход . Той ще има и принос в повишаване на населението, включено към канализационната система в страната. 3 233 реални жители на Средец ще се възползват от придобивката.

Теми: Бургас, Екология, Средец