Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Над 170 хиляди лева от санкции са постъпили в РИОСВ – Бургас през октомври

боклукОбщо 130 проверки на 124 обекта са извършили експертите на РИОСВ – Бургас през октомври. От тях 58 са извънредни. За установени несъответствия по прилагане на екологичното законодателство са дадени 41 предписания. Съставени са девет акта за констатирани административни нарушения. Десет са наказателните постановления за нарушаване на екологичното законодателство. Наложени са четири санкции в размер на 173 013,03 лева. лв.

Най-голяма по размер санкция в размер от 170 636,00 лв., е за обект: канализационна система „Равда – Сл. бряг – Несебър”, считано от  01.09.2016 г. във връзка с проведен контролен миниторинг.

Събраните суми по наложени санкции през октомври са в размер на 12 013,03 лв.

От тях  9610,42 лева са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират обекти-замърсители на околната среда и глобени от екоинспекцията. Общините, получили най – големи приходи от наложени санкции са: Община Несебър – 1885.60 лева и Община Средец – 2078.86 лева. Средствата могат да се използват само за реализиране на екологични проекти.

Тридесет и четири са сигналите на „зеления“ телефон , по които са извършени  проверки от РИОСВ – Бургас.

Подробности от отчета, може да се види на сайта на инспекцията: http://www.riosvbs.eu/.

Теми: Водеща, Екология