Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Как да употребяваме пластмасата правилно, дискутираха на обща среща три клуба

ПластмасаПредставители на трите клуба към ПП ГЕРБ Бургас дискутираха заедно ползите и вредите от пластмасата, новите регулации в ЕС срещу употребата на еднократни изделия от пластмаса. Гл. ас. д-р Антония Илиева от клуб „Проекти и програми“ представи видовете полимерни продукти и начините за рециклирането им. Опаковките са основните източници на пластмасови отпадъци в света с 63%, те са и най-сериозният замърсител на океаните. В същото време опаковките представляват суровина за многократна преработка.
„С най-високо процентно ниво на рециклиране в Европа е Германия – около 34 %, а най-ниско Гърция с 8 %. За съжаление в България болшинството от отпадналите пластмасови опаковки все още се депонира, което не е решение за устойчиво управление на отпадъците. Депонирането заема голямо пространство и причинява отделянето на парникови газове.“ – разясни Антония Илиева.
пластмаса Проф. д-р Севдалина Турманова представи огромното значение на полимерните продукти в ежедневието, както и приноса им за развитието на медицината и фармацията. Според проф. Турманова правилната експлоатация на пластмасовите изделия е ключов фактор както за здравето на хората, така и за опазването на природата. Тя даде няколко съвета за употребата на пластмаси в бита и посочи някой от най-честите грешки:
– следене за наличието на символ за материал годен за хранителни цели;
– спазване на условието за еднократна употреба на продуктите, определени като такива;
– изделия от тънка пластмаса да не се използват за горещи напитки или храни, защото отделят токсини;
– да не се оставят спиртни напитки в пластмасови бутилки за продължително време;
– да се следи отпечатания символ върху артикулите, даващ информация за типа полимер, от който е съставен (вида пластмаса). Те представляват триъгълник от три стрелки с цифра по средата. За полистирола цифрата е 6; полиетиленът е с номер 2 за висока плътност и 4 – за ниска, полиетилен терефталатът е с 1; поливинилхлоридът е с номер 3, а полипропиленът – с 5. Продуктите, означени със 7, са поликарбонати, те обобщават „други пластмаси“, които не са включени в категориите от 1 до 7 и обикновено не се подават за рециклиране.
От клуб „България за младите“ представиха накратко кампанията „Голямото сърце“, която вече обхвана 18 града в цялата страна за събиране на пластмасови капачки и предаването им за рециклиране с благотворителна цел. След оглед на капачките е установено, че най-подходящи за събиране са всички пластмасови изделия с код 2.
На срещата бяха обобщени още и мерките, които могат да се предприемат за ограничаването на замърсяването с пластмасови отпадъци на местно ниво. Представители на клуб „Еколог“ подчертаха ролята както на гражданите така и на институциите при реализиране на подобни политиките. Като позитивен пример бяха дадени усилията на Общински съвет Бургас и Областна управа за намаляване използването на пластмасови изделия за еднократна употреба в дейността им. В дискусията се включиха общинският съветник Бойчо Георгиев и представителите на общинското ръководство на партията Тодор Михалев и Ренета Тонич.

Теми: Бургас, Екология