Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Издадоха разрешително за строеж на пречиствателната станция в Несебър

Несебър Вече има издадено разрешение от новото Министерството на инвестиционното проектиране  за строеж на пречиствателната станция в Несебър. Това стана ясно по време на пресконференция в морския град. На нея  присъстваха представители на строителните фирми, изпълняващи дейнoстите по различните обекти в  проекта, представители на екипа специалисти от община Несебър,Отдел Екология, РИОСВ – Бургас, ВИК-Бургас, граждани, журналисти, както и кметовете на Ахелой и Каблешково. Темата на събитието бе отчитане напредъка на проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни  води на агломерация Несебър –Слънчев бряг –Равда“ по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007–2013 г.” за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.

Виктор Борисов, ръководител на екипа за управление на проекта и зам.-кмет на община Несебър, даде информация за текущите и предстоящи  дейности, както и отчет за   напредъка на проекта. Стана ясно, че всичко върви по план, сроковете се спазват и има съдействие на всички нива от административна гледна точка.  Строително-монтажни работи на този етап се извършват успешно по дълбоководното заустване. Вече са положени  част от тръбите на морското дъно.

Подробностите по етапите на проекта, неговата обществена, екологична и икономическа значимост и очакваните резултати ще бъдат разяснени пред жителите на община Несебър  в рамките на два информационни дни, насрочени за  18 и 19 ноември в офиса на проекта на ул. „Гоце Делчев“ № 2 А в гр. Несебър.

 

Теми: Бургас, Екология, Несебър