Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Без прекомерно застрояване регламентира новият ОУП на Царево

Царево

Новият Общ устройствен план на Царево е доста рестриктивен и намалява териториите за урбанизиране, спрямо предходния, от 2008 г. Това коментира пред БНР – Бургас ръководителят на екипа, изготвил доклада по оценката степента на въздействие на защитените зони Веселин Вълчанов.

„Планът е добър. На територията на община Царево се оставят достатъчно големи зелени пространства, площи, които няма да бъдат застроени, площи, на които има възможност да съществуват самостоятелни популации от различни видове птици и влечуги, бозайници. Градоустройствените показатели са доста ниски“, допълни Вълчанов.

Планът определя само рамките. Институциите трябва да следят дали той се спазва. В Синеморец, например, площта за строежи се увеличава наполовина, а в Резово – дори двойно. Това е вярно, но спрямо данните от 1997 година, уточнява Вълчанов. В плана са отпаднали проекти като голф игрище край Варвара. А са предвидени зони за къмпинги.

Въздействието върху видовото разнообразие пък е близко до нулата или малко над нея, посочва експертът. Това важи и за флората и фауната.

Теми: Водеща, Екология, Царево