Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Хотелиери отчитат 213 млн.лв. приходи от нощувки през август

Хотел "Ивана Палас"Приходите от нощувки през август 2013 г. достигат 213.1 млн. лв., или с 8.7% повече в сравнение с август 2012 година. Регистрирано е увеличение както в приходите от български граждани – с 11.0%, така и от чужди граждани – с 8.1%, отчитаНационалният статистически институт. През август 2013 г. в страната са функционирали 2 757 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 123.7 хил., а на леглата – 276.8 хиляди. В сравнение с август 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава със 7.4%, а на леглата в тях – с 0.3%.

Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване, регистрирани през август 2013 г., е 5 025.0 хил., или с 3.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките в хотелите с 4 и 5 звезди се увеличават с 8.0%, докато в местата с 1, 2 и 3 звезди те намаляват с 0.4%.

През август 2013 г. в хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 55.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 22.5% – на българи. В средствата за подслон и местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 30.3% от нощувките на български граждани и 33.7% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 47.2 и 11.2%. Пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване през август 2013 г. се увеличават с 4.6% в сравнение със същия месец на 2012 г. и достигат 1 006.6 хиляди. От всички пренощували лица 38.5% са българи, като по-голямата част от тях (75.3%) са нощували в хотели с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 3.5 нощувки. Пренощувалите чужденци са 619.5 хил., като 58.6% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 5.6 нощувки. Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през август 2013 г. е 59.5%, като тя е най-висока в средствата за подслон с 4 и 5 звезди – 72.1%, следвана от тези с 3 звезди – 63.3%, и с 1 и 2 звезди – 39.9%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 0.6 процентни пункта, като най-голямо е увеличението при средствата за подслон с 3 звезди – с 1.2 процентни пункта.

Източник: Money.bg

Теми: България, Икономика, Туризъм