Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Иван Вълков: Продължава работата на ОП „Транспорт” в Бургаска област

Иван ВълковКъм 31.12.2015 г. по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. е предоставена безвъзмездна финансова помощ на общо 118 проекта по всички приоритетни оси. Отчет по работата на програмата беше направен на редовно заседание на парламентарната Комисия по Транспорт информационни технологии и съобщения, където депутатът Иван Вълков е зам.-председател.
„Като народен представител от Бургаски регион е важно да отбележим напредъка на програмата и в областта. В експлоатация вече са въведени бреговите центрове за управление на морския и речния трафик в Бургас, Варна и Русе. Те осигуряват наблюдението на цялата акватория на България с информационна система от световен мащаб. По този начин се цели повишаване безопасността, сигурността и ефикасността на морския транспорт, както и намаляване на екологичните последствия от замърсяване, причинено от корабите в морските пространства на Общността”, коментира Вълков.
Към началото на 2016 г. проектът „Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски – Карнобат – Бургас” е с физическо изпълнение на договора от почти 90 процента.
Очаква се през тази година да бъде завършен и проекта за Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас. Там се работи основно по възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Стара Загора и Нова Загора.
На финал е цялостната реконструкция на ЖП гара Бургас. По оперативната програма са предвидени ремонти само на две гари – тази в морския град и Софийска централна гара.
„За да се почувства осезаемо ефектите от инвестициите в железопътната инфраструктура е необходимо да приключат строителните дейности по целите направления. В новия програмен период на оперативната програма продължава да инвестира в оставащите отсечки, които допълват започнатите жп участъци през първи програмен период”, казва Иван Вълков.

Теми: Водеща, Икономика