Евростат: Българинът харчи най-много средства за храна

Публикувана на 1 август 2018 | 10:33

ПазарНай-голямото перо от харчове в „потребителската кошница“ на българина за 2017 г., е била храната, отчитат данни от анализ на Евростат за финансовите характеристики на потреблението за домакинствата в ЕС. По този показател страната ни е в компанията на Румъния, Латвия и Естония, където „храната“ е най-важният показател в разходите за потребление на домакинствата.

Общият потребителски разход на българина по различни пера, е бил 82 процента от общо 100, от които близо една трета, или 30 процента, са отивали за храна и неалкохолни напитки. Второто по големина перо в разходите на българина са били финансите, отделени за поддръжка на жилището: за вода, ток, газ, отопление с парно или други твърди горива – около 15 на сто. За транспорт и социални осигуровки българинът е отделял около 7 на сто от доходите си. За облекло и обувки, както и за обзавеждане и поддържане на дома си, а също и за алкохол и цигари – 4,2 на сто.

За здравеопазване българинът е отделял 5,4 процента, за свободно време, културен отдих, както и за различни видове комуникации – по 4,4 на сто и др. В структурата на общия доход на българина през м.г. най-висок относителен дял заема работната заплата – 54,5 на сто. Доходите от всички други социални трансфери /пенсии, обезщетения за безработни, добавки за деца и други социални помощи и обезщетения/ формират около 30 на сто от общия доход на домакинствата у нас през 2017 г.

От предметите за дълготрайна употреба най-масово българските домакинства са използвали телевизорът – близо 99 от домакинствата у нас са имали по един телевизор, а 30 на сто – по два или повече телевизора. Половината от българските домакинства /над 52 процента/ са имали по един автомобил, а 5 на сто – по два или повече автомобила. Мобилни телефони притежават вече 94 процента от българите, а стационарни телефони – 32 процента и т.н.

Характеристиките на потребление на домакинствата в ЕС варират и в голяма степен зависят от равнището на доходите, културните навици и географското положение на страните, отчита анализът на Евростат. Все пак най-голямата част, почти една четвърт от разходите за потребление на повечето домакинства в ЕС, са отивали за поддръжката на жилището: вода, електричество, газ или друг вид отопление /тук се изключва покупката на жилището/.

Следващото най-голямо перо от разходите на европейците е било за транспорт – 13 на сто. Около 12 процента европейците са харчили за храна. Следващи по важност разходи за европейците са били за „ресторанти и хотели“ и „отдих и култура“ с дялове от около 9 процента, отчита анализът.

Най-голям е бил делът на разходите за дома във Финландия – близо 30 процента, Дания – 29 процента, Великобритания – 27 процента, Швеция и Франция – по 26 процента и др.
Най-разточителни в харченето за ресторанти и хотели са били жителите на Малта – 19 процента, Кипър – 17 процента и Испания – 16 процента.