Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Представят възможностите за европейско финансиране на културата в Казиното

thumb_7d6851ce85fd3d018897e5468fd3891dНа 30 юни от 09.00 часа в зала „Петя Дубарова“ на Културен център „Морско казино“ ще се проведе информационен ден, организиран от Община Бургас и Министерство на културата. Събитието е насочено към всички юридически лица с дейност в областта на културата. Екип от Министерство на културата ще представи  две от програмите на ЕС, по които ще може да се кандидатства, а именно „Творческа Европа“ и „Европа за гражданите“ 2014 – 2020.
По време на информационния ден ще се обяснят целите, приоритетите, както и особеностите на двете програми. Ще бъдат показани документите за кандидатстване, а всички заинтересовани ще могат да зададат своите въпроси към представителите на министерството – както по отношение същността на евро-програмите, така и по отношение методиката за кандидатстване.
Община Бургас, съвместно с Министерство на културата, кани Общините в областта, представителите на неправителствения сектор, както и фирми с дейност в сферата на културата (продуценти, издателства, дизайнерски и архитектурни студиа и пр.) на територията на града и региона; всички културни институти – музеи, галерии, театри в Бургас, „пространства“ за културни събития – читалища, университети и образователни институти.

Програма „Творческа Европа“, в частност Подпрограма „Култура“, подкрепя творците и организациите, които работят в областта на културните и творчески индустрии в Европа. Целта на подпрограмата е да им помогне те да интернационализират своята дейност, да осигури трансгранична циркулация на културни продукти, както и възможности за мобилност и обмен на добри практики между културните дейци. Подпрограма Култура подкрепя проекти по четири направления: проекти за сътрудничество; превод на литературни произведения; европейски мрежи и европейски платформи.

С оглед на сериозните предизвикателства и проблеми пред Европа за следващите седем години, програма „Европа за гражданите“ е един от основните механизми на Съюза за стимулиране на активното европейско гражданство и чувството за европейска идентичност. В съответствие с глобалната цел за доближаване на Европейския съюз до неговите граждани, програма „Европа за  гражданите“ цели да допринесе за разбирането на ЕС – неговата история и многообразие, както и да подобри условията за гражданско и демократично участие на равнището на Съюза.

Ето и програмата на информационното събитие:

Програма „Творческа Европа“ и програма „Европа за гражданите“ 2014-2020 – Приоритети и възможности за финансиране
30 юни 2015
Зала „Петя Дубарова“, КЦ „Морско казино“
9.00 – 12.30 часа
09.00 – 09.30  Регистрация на участниците
09.30 – 10.30  Представяне на програма „Европа за гражданите“ 2014-2020
10.30 – 11.00  Въпроси и отговори
11.00 – 12.00  Представяне на програма „Творческа Европа“
12.00 – 12.30  Въпроси и отговори

Теми: Горещо