Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Община Бургас подава ръка на творци и таланти да реализират свои проекти

Община Бургас за пореден път подпомага творци и таланти да реализират своите проекти.
Това е възможност за авторите от различни сфери на изкуството да вдъхнат живот на своите идеи и да ги направят достояние на широката публика. По този начин Община Бургас поддържа високия ритъм на културния живот и утвърждава града като средище на творци.

Община Бургас
До края на месец март всички културни организации и артисти на свободна практика на територията на общината могат да подават своите проекти предложения. Подпомагането ще се извършва съгласно Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас.
Подпомагането на авторските идеи ще става след провеждането на конкурс, при който авторските проекти ще бъдат оценявани. Документи за кандидатстване се подават в деловодството на Община Бургас. Те трябва да са в 5 екземпляра, подписани от вносителя и запечатани в плик. В него трябва да има и опис на съдържанието, което вносителят входира в администрацията.
Проектната документация трябва да е придружена със заявление до кмета на общината и кратка анотация на проекта. Периодът за подаване на документите продължава до 31 март 2017 година.
Още подробности за кандидатстване по програмата може да намерите на адрес: http://www.burgas.bg/bg/info/index/1044

Теми: Бургас, Горещо