Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Бизнес инкубаторът организира форум на тема „SMART CITY“

2bf2e0a398e0dfa3d3d54e2f8c3ade34Бизнес инкубатор – Бургас организира форум на тема „SMART CITY“, който ще се проведе на 19 март /четвъртък/ от 09:30 ч. в прекрасната обновена сграда на ул. „Ал. Батенберг“ № 28.

По време на срещата ще бъдат обсъдени възможностите за превръщането на Бургас в „умен“ град. Ще бъдат представени иновативни идеи и подходи от научните среди и от фирми, занимаващи се с високи технологии. Участие ще вземат представители на всички заинтересовани страни – научни среди, бизнес, общинска администрация и  граждани.

Всеки, който има желание да сподели своя опит и идеи за развитието на Бургас като „умен“ град, може да участва, а фирми, притежаващи иновативни продукти или съоръжение, могат след предварителна регистрация да ги представят в залите за демонстрация.

„SMART CITY“ е концепцията за градовете на бъдещето, които прилагат интелигентни технологии в различни области на градските дейности, които са интегрирани и оптимизирани с помощта на информационно-комуникационните технологии.

Регистрацията се извършва чрез следния линк – http://eepurl.com/bgS8Dv Телефон за контакт – 0879017663.

Теми: Горещо