Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Бизнес инкобатурът провежда безплатни езикови и информационни курсове

thumb_af4a643aef76ca227dee3292e3ce8f71Бизнес инкубаторът в Бургас представя две свои инициативи.  Тези, които искат да усъвършенстват владеенето на немски език, може да се включат в групите за безплатно обучение. То е организирано съвместно със Sutherland Global Services. Кандидатите трябва да владеят немски език на ниво B1, както и компютърна грамотност (умения за работа с web пространството + e-mail + typing). Повече информация желаещите да изучават немски език може да получат на телефон 0879 017 662.
Освен езиковото обучение, Бизнес инкубаторът организира и информационен ден за неправителствените организации. Неговата цел е да разясни какви са възможностите за усвояване на средства от европейските фондовете. В програмата на информационния ден са включени още темите:  ОП „Развитие на човешките ресурси“ – схема „Активни“, с краен срок за кандидатстване 31.8.2015 – кой, за какво и как може да кандидатства?; Програми за трансгранично сътрудничество – особености, цели; Програма за ТГС България – Турция – допустими кандидати, дейности и партньорства; Други програми на ЕС, по които НПО са допустими кандидати. Входът за информазионния ден е свободен.

Теми: Горещо