Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Още четири плажа по Южното Черноморие ще имат концесионери за сезон 2018 г.

Централен плаж в Бургас

Още четири плажа по Южното Черноморие вече имат определени концесионери след проведени конкурси. Договорите им са одобрени от Министерски съвет и се сключват за срок от 15 години.
За концесионер на морски плаж „Росенец-север“, община Бургас, е определен „Хермес Солар“ ООД, на плаж „Св. Влас – болницата“, община Несебър – „Тера Тур Сервиз“ ЕООД, на плаж „Слънчев бряг – север“, община Несебър – „Голден сендс бийч“ ООД, и на плаж ,,Несебър – юг“, община Несебър – „Ауто Фактор“ ЕООД.
За плаж „Росенец-север“ концесионерът се задължава да предлага в зоната за платени плажни принадлежности цена за един чадър от 10 лв. и за един шезлонг също от 10 лв. Цените за съоръженията на плаж „Св. Влас – болницата“ са съответно по 7 лв. Чадър и шезлонг за по 9 лв. ще се предлагат на плаж „Слънчев бряг – север“, а на плаж ,,Несебър – юг“ цената ще им е по 8 лв.
Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане. За плаж „Росенец-север“ сумата е 12 092,40 лв. с ДДС, за плаж „Св. Влас-болницата“ – 64 807,45 лв. с ДДС, за „Слънчев бряг -север“ – 1 664 784,18 лв. с ДДС и за ,,Несебър-юг“ – 320 756,11 лв. с ДДС.
Средствата за организация на целогодишно санитарно хигиенно поддържане на плаж „Росенец-север“ са в размер на 20 000 лв. без ДДС. За инвестиции за целия срок на концесията за подобряване на пешеходния достъп до морски плаж „Св. Влас – болницата“ са планирани 272 000 лв. без ДДС. Сумата за подобряване на облика на морски плаж „Слънчев бряг-север“ е 12 567 875 лв. с ДДС. Инвестициите в мерки за опазване на околната среда и защитените територии на плаж ,,Несебър-юг“ са 4 891 749 лв. с ДДС.

Теми: Водеща, Несебър