Област Бургас е първенец с най-много сключени договори за саниране

Публикувана на 19 октомври 2017 | 15:29

Блок
Община Бургас е успяла да сключи най-много договори за саниране по Националната програма за енергийна ефективност. Договорено е обновяването на 205 жилищни сгради, от които в 132 е започнала работа, а 75 са напълно завършени.

Това стана ясно от официална статистика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството към 18.10.2017 г. за изпълнението на текущата програма за енергийна ефективност. Числата показват, че 782 са изцяло реновираните многофамилни жилищни сгради в цялата страна. Облагодетелствани от подобрената жилищна инфраструктура са 93 840 човека, живеещи в тях.
Статистиката на МРРБ показва също, че в процес на изпълнение са строително-монтажни работи по още 612 сгради. Предстои да бъдат реализирани мерки за подобряване на енергийната ефективност по още 628. Одобрени за реновиране и с вече сключени договори за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност са общо 2022 многофамилни жилищни сгради.

Първенец с най-много стартирани процедури за саниране, е Област Бургас с 236. От тях 75 са вече обновени и въведени в експлоатация, а по 132 са стартирали строително-монтажни дейности.
На второ място е Област Благоевград със 189 сгради одобрени за саниране, от които 117 са с изпълнени дейности. Трета по брой сключени договори е област Хасково с общо 180 договора и 86 вече изцяло обновени блока.