Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Държавата даде крепостта Русокастро за управление на Община Камено

Русокастрон
Правителството се разпореди с няколко държавни имоти на днешното заседание на Министерски съвет. Сред тях са и три важни имота в Бургаска област.
Безвъзмездно на община Камено за срок от 10 години беше предоставено управлението върху крепостта „Русокастро“. По този начин местната власт ще има възможност да реставрира, експонира и поддържа археологическия обект за развитие на културния туризъм в региона.
Министерският съвет реши още община Карнобат да получи държавен имот с площ 236 кв. м и двуетажна сграда за обособяване на детска млечна кухня и осигуряване на офиси за общинската администрация.
Прието беше и решение за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, които ще бъдат засегнати при изграждането на защитен лесопояс в междугарието Черноград – Айтос на територията на землищата на с. Тополица и с. Черноград, община Айтос. Обектът е част от проекта за строителство на участъци по жп линията Пловдив – Бургас. Средствата за обезщетяване на собствениците или правоимащите лица на засегнатите имоти са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Теми: Айтос, Водеща, Камено, Карнобат